Orthoptie

Orthoptie is de leer van het ‘goed’ of ‘recht’ zien. Een goede samenwerking tussen beide ogen is een basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kan de gezichtsscherpte van elk afzonderlijk oog zich zo goed mogelijk ontwikkelen. De werkzaamheden van de orthoptist zijn gericht op de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien.

Op de polikliniek oogheelkunde van het MMC zijn vijf orthoptisten werkzaam. Zij onderzoeken, diagnostiseren en behandelen klachten of problemen op gebied van:

Een patiënt kan met bovengenoemde klachten naar de orthoptist verwezen worden door de huisarts of jeugdarts en binnen het MMC ook via de oogarts, kinderarts, neuroloog, internist of kaakchirurg.

Nadere informatie over orthoptie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO): www.orthoptie.nl 

Aanvullende informatie over het orthoptisch onderzoek en de orthoptische behandeling

bert

De orthoptist is een paramedisch beroepsbeoefenaar, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De titel orthoptist is wettelijk beschermd in de wet "Beroepen Individuele Gezondheidszorg" (wet BIG, artikel 34). De vierjarige HBO-opleiding wordt gegeven aan de Hogeschool te Utrecht.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Oogheelkunde
(040) 888 63 60

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 16.30 uur