Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een verwijskaart nodig?

Voor elke vorm van oogheelkundige zorg heeft u een verwijsbrief nodig. Deze brief kan afgegeven worden door de huisarts, maar ook door de jeugdarts of een specialist.

Komt u op consultatie bij de oogarts zonder geldige verwijsbrief dan zijn de kosten van het consult voor uw eigen rekening en worden deze kosten niet betaald door uw zorgverzekering.

Als u reeds onder behandeling bent voor oogheelkundige zorg is in een aantal gevallen een verwijsbrief niet meer nodig. De polikliniek-secretaresse kan u hierover informeren.

Uw (huis)arts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Uw arts zal een verwijzing weigeren als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is.

Wanneer kan ik na een staaroperatie een nieuwe bril aanschaffen?

Wanneer u geopereerd wordt aan staar, dan hebt u een afspraak voor een na-controle. Tijdens de controle krijgt u van de assistent(e) een nieuw brilrecept mee. Zijn uw beide ogen geopereerd? U krijgt dan een brilrecept mee na de laatste controle van het tweede oog dat is geopereerd. Dit duurt ongeveer vijf weken na de operatie van het tweede oog. De opticien meet de sterkte nog na.

Wanneer kom ik terecht bij de orthoptist?

U komt bij de orthoptist terecht als er sprake is van de volgende problemen of klachten:

  • onvoldoende zien op jonge leeftijd
  • scheelzien
  • dubbelzien
  • problemen met de oogbewegingen
  • hoofdpijn na inspanning van de ogen, ondanks een goede bril
  • leesproblemen door het niet goed samenwerken of scherpstellen van de ogen.

Het lijkt wel alsof ik bliksemflitsen in mijn oog zie, is dit ernstig?

Wanneer u flitsen ziet, is het aan te raden om z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts of een oogarts. Het kan duiden op een glasvocht- of een netvliesloslating.

Wordt het oog er helemaal uitgehaald bij een operatie?

Bij een oogoperatie blijft het oog op zijn plaats en worden alleen de oogleden met een houdertje (klemmetjes) opengehouden. Het oog wordt dus zeker niet uit de oogkas gehaald en op een tafeltje gelegd, zoals soms ten onrechte wordt gedacht.

Hoe ga ik om met een kind dat een bril/oogpleister moet gaan dragen?

Leg aan mensen in uw omgeving en aan de leerkracht op school uit waarom uw kind een bril en/of een oogpleister moet dragen. Dit voorkomt lastige vragen en onbegrip. Een ‘ogenles’ op school kan stimulerend werken en pesterijen voorkomen.

Hoe krijg ik een kopie van mijn medische gegevens?

Hiervoor dient u het formulier ‘opvragen kopie gegevens’ in te vullen en op te sturen. Wanneer u op deze link klikt wordt u doorverwezen naar het formulier welke u dient in te vullen en op te sturen naar de poli oogheelkunde. Verdere informatie staat uitgelegd op het formulier. U ontvangt binnen 14 dagen van ons een bericht na ontvangst van het door uw ingevulde formulier.

Kan de opticien het brilrecept van de oogarts overnemen?

In principe worden geen brilrecepten meer uitgeschreven omdat dit de taak is van uw opticien of optometrist. Het is raadzaam een afspraak te maken bij de opticien zodat hij/zij ook de tijd kan nemen om u te helpen.

Indien de optometrist op de polikliniek oogheelkunde toch een brilrecept voor u uitschrijft is dit bedoeld als richtlijn voor de brilsterkte. Dit briladvies zal in principe altijd gevolgd worden door na-refractie (na-meting) door uw opticien of optometrist in de optiekwinkel. Deze laatste is eindverantwoordelijk voor het geleverde product. 

Kinderen tot 12 jaar komen voor een brilmeting niet bij de optometrist of opticien, maar bij de orthoptist.

Een recept dat u gekregen hebt van een orthoptist is een brilvoorschrift. Deze wordt niet meer door de opticien nagemeten, alleen als daar een uitdrukkelijk verzoek naar wordt gedaan.

Ik heb suikerziekte, maar ik zie alles goed. Moet ik toch naar een oogarts?

Indien u suikerziekte heeft moet u regelmatig uw ogen laten controleren. Uw huisarts of internist kan u doorverwijzen naar de polikliniek oogheelkunde voor foto’s van het netvlies. Dit gebeurt ook wanneer u alles goed ziet. De oogarts controleert of de bloedvaten in uw netvlies beschadigd zijn. U kunt namelijk een afwijking hebben, zonder dat u daar last van hebt.

Wat is het verschil tussen een orthoptist en een optometrist?

Optometristen

Optometrie betekent oogmeetkunde. Tijdens zelfstandige spreekuren verricht een optometrist onder supervisie van een oogarts controles, metingen en verschillende aanvullende onderzoeken. Een optometrist onderscheidt hierbij tussen pluis/niet pluis. Als het nodig is, schakelt de optometrist de hulp van de oogarts of huisarts in. In vergelijking tot een opticien is een optometrist hoger en breder opgeleid. Hij heeft meer medische kennis en is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Orthoptisten

Orthoptie betekent letterlijk rechtzien. In tegenstelling tot een optometrist heeft een orthoptist een geheel eigen zelfstandig deskundigheidsgebied binnen de oogheelkunde. Een orthoptist diagnosticeert en behandelt stoornissen in de samenwerking en ontwikkeling van de ogen. Dit kunnen bijvoorbeeld scheelzien, dubbelzien, lui oog, brilafwijkingen, prisma’s, hoofdpijn en leesklachten zijn. De orthoptist adviseert de oogarts met betrekking tot de indicatiestelling voor een scheelziensoperatie. Ondanks dat het beroep orthoptist al in 1958 in Nederland is erkend, is het nog relatief onbekend. Een orthoptist is evenals een optometrist HBO-opgeleid en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Staat uw vraag er niet bij?

Bel ons op telefoonnummer

(040) 888 63 60

Of stel uw vraag per e-mail: oogheelkunde@mmc.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Oogheelkunde
(040) 888 63 60

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 16.30 uur